• Kaliteyi, hammadden başlayıp nihai ürüne kadar olan tüm iş süreçlerinde bir bütün olarak görüyor ve proses kontrol-kalite kontrol disiplinlerini işletmelerimizdeki bağımsız birimlerce yönetiyoruz.

    Gerçek kalite bizim için, öncelikle insan ilişkilerindeki kalitedir. Tutarlılık, çözümcüllük, empati ve saygı bu kalitenin açılımıdır. Ürün kalitesi ise pozitivist bir konudur. Ulaşılması gereken bir amaç değil; sürekli geliştirilen bir kültürdür.